Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedická prevence v MŠ

 

Správná mluva je vizitkou každého z nás. Se správným rozvojem řeči také úzce souvisí správné zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické a rozumové schopnosti. Zkušenosti pedagogů i klinických logopedů varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha podchytí včas, je velké  procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Pracujeme s dětmi v tom nejcitlivějším období jejich vývoje a preventivně tedy můžeme vývoj řeči ovlivnit. Logopedická péče je pro děti předškolního a mladšího školního věku velice důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních schopností a s tím související předcházení různým výukovým obtížím.

Všímejte si, zda za špatnou výslovnost nemůže vada sluchu.

V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence formou logopedického kroužku. V kroužku se scházíme každé pondělí v dopoledních hodinách. 75% úspěchu správné řeči je rozhýbání mluvidel. Proto nejdříve provádíme dechová cvičením, kdy procvičujeme nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu vzduchu, cvičíme dechovou výdrž a hospodaření s dechem. Potom provádíme artikulační cvičení zaměřená na polohování a pohyblivost jazyka, rtů, tváří, čelisti, cvičíme pohyblivost měkkého patra a mimického svalstva. Dále se zaměřujeme na správné postavení mluvidel, což je důležité pro nápodobu zvuků a správné vyvození hlásky. Hlásku procvičujeme ve slabikách a hláskových skupinách.

Při logopedické prevenci je velmi důležitá spolupráce s rodinou. Logopedický preventista není od toho, aby dítě naučil správně vyslovovat. Pouze poradí, předvede, pomůže a zbytek je na rodičích.

 

Pokyny pro rodiče k logopedické terapii:

  • věnujte dítěti svůj čas
  • povídejte si s ním, mluvte správně
  • čtěte obrázkové knížky a povídejte si o přečteném
  • povídejte si o tom, co dítě vidělo v kině, v televizi, co dělalo ve školce
  • dejte dítěti prostor k samostatnému vyjádření
  • vyslechněte vyprávění svého dítěte
  • cvičte krátkodobě, ale často
  • správně vyvozenou hlásku se snažte dítěti fixovat v běžné řeči